20150114125538079_00000001

 

Od początku lat dziewięćdziesiątych modernizowano w Tarnowie technologię i poprawiano jakość kaprolaktamu. Uruchomienie dwustopniowego przegrupowania Beckmanna w wrześniu 1993 roku radykalnie poprawiło jakość produktu. W grudniu tego samego roku, po zmodernizowaniu instalacji płatkowania kaprolaktamu i po uruchomieniu nowej linii do jego pakowania, oraz paletyzowania, nastąpiła poprawa jakości i estetyki jednostek ładunkowych oraz wydajności pakowania. Eksport kaprolaktamu zwiększył się do 70% całej produkcji. Produkt zaczął trafiać do odbiorców w Chinach, na Tajwanie, w Tajlandii, Malezji, Indonezji, Korei Płd., Japonii.