20150114124146463_00000001

 

Na fotografii kolumny destylacyjne. W 1997 roku przekazano do eksploatacji drugą linię wytwórni Tarnoformu, co pozwoliło na zwiększenie produkcji tego poszukiwanego tworzywa o 5 tys. ton, do 10 tys. ton rocznie.[1] W celu wykorzystania odpadów proszku i granulatu Tarnoformu zmodernizowano również linię barwienia granulatu.[2]

 

[1] Sprawozdanie opisowe spółki za rok 1997, s. 21.
[2] Sprawozdanie z działalności spółki za rok 1998, s. 18, 19.