Grupowa Oczyszczalnia Ścieków

 

Jednym z elementów realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Tarnowa a Azotami w sprawie rozliczenia podatku od nieruchomości za lata 2003-2005 było także zbycie przez Azoty części udziałów w Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków. W marcu 2004 roku podpisano umowę zbycia, będących własnością Azotów ponad 2400 udziałów popularnej „GOŚ-ki”, na rzecz Gminy Miasta Tarnowa. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków nadal pozostawała spółką, w której udziały posiadały Azoty i Miasto Tarnów (odpowiednio 47,7% oraz 52,3%).[1]

 

[1] Bez większości w TGOŚ, „Biuletyn Tarnowskie Azoty” nr 1980, 24.03.2004, s. 3.