Wytwórnia kwasu azotowego

Najdroższą, a zarazem najbardziej spektakularną inwestycją początku lat dziewięćdziesiątych była kontynuacja budowy nowej wytwórni kwasu azotowego technicznego metodą „dwuciśnieniową”. Najnowocześniejsza w Polsce wytwórnia kwasu azotowego, której budowa trwała trzy lata, ruszyła w kwietniu 1992 roku.[1] Dzięki przekazaniu do eksploatacji nowej instalacji o zdolności 700 ton/dobę wyłączono z eksploatacji przestarzałe instalacje kwasu azotowego ciśnieniowego, „półciśnieniowego” i „średniociśnieniowego” (łącznie 11 ciągów produkcyjnych), co skutkowało znaczącym, prawie 10-krotnym ograniczeniem emisji tlenków azotu do atmosfery. Znacznie spadły również koszty produkcji za sprawą prawie 15-krotnie niższego zużycia energii.[2]

 

[1] Nowy kwas już uruchomiony!, „Tarnowskie Azoty” nr 1421, 16.04.1992, s. 1, 3.
[2] Niebo nad Tarnowem czyściejsze, „Tarnowskie Azoty” nr 1362, 21.02.1991, s. 1, 3.