Budyek Biura Projektów "Biprozat"

Przekształcenia kapitałowe lat 90-tych objęły również jednostki sfery produkcji pomocniczej i usług. Nowe spółki zostały wyposażone w majątek niezbędny do ich działalności. Dawne Biuro Projektów Zakładów Azotowych przekształcono w spółkę „Biprozat” w 1994 roku. Biuro specjalizuje się w projektowaniu: technologii chemicznych, instalacji przemysłowych i ochrony śroowiska, budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i użyteczności publicznej.