Panorama Azotów koniec l.90 XX wieku

Na fotografii widoczne pozostałości elektrociepłowni EC I, w głębi elektrociepłownia EC II.