Wycieczka z Ziemi Lwowskiej

Wycieczka rolników z Ziemi Lwowskiej

Fabryka organizowała wycieczki dla rolników z całej Polski. Był to jeden  elementów akcji propagandowej rozwoju konsumpcji nawozów sztucznych produkowanych przez Zjednoczone Fabryki.