3 grudnia
1927

Włączenie sieci elektrycznej

Elektrociepłownia PFZA
Elektrociepłownia PFZA

3 grudnia 1927 roku włączono w sieć fabryczną energię elektryczną dostarczoną przez Elektrownię Miejską w Tarnowie.  Na fotografii z póżniejszego okresu (rok 1929) przygotowana do uruchomenia Elektrociepłownia fabryczna.

Wkrótce role odwróciły się. To Tarnów zaczął pobierać prąd elektryczny z elektrowni mościckiej. Nastąpiło to już latem 1931 roku. Na początku lipca 1934 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w wyniku, której zawarto umowę z PFZA na wyłączność dostaw energii elektrycznej dla miasta Tarnowa. Tym samym elektrownia miejska przestała wytwarzać energię elektryczną i od tej pory miała za zadanie rozprowadzać prąd z Mościc oraz utrzymywać w zadowalającym stanie istniejącą sieć przesyłową.[1][1] A. Sypek, 60 lat Zakładu Energetycznego Tarnów 1937-1997, Tarnów 1997, s. 48-50.