przystań na Dunajcu

Przystań na Dunajcu

Teren fabryczny, znajdujący się w granicach administracyjnych dwóch podtarnowskich gmin: Dąbrówka Infułacka i Świeczków, miał kształt trójkąta o powierzchni około 640 hektarów. Jego bokami były od zachodu rzeka Dunajec, od wschodu rzeka Biała, a od południa linia kolejowa Kraków-Lwów.

Ludność Dąbrówki Infułackiej liczyła według spisu powszechnego z 1921 roku 539, a Świerczkowa 489 mieszkańców. Obie miejscowości zamieszkiwali Polacy, w 98% katolicy.[1] Gęstość zaludnienia w obu gminach była zróżnicowana. Według danych z 1921 roku gęstość zaludnienia Dąbrówki Infułackiej wynosiła 138 osób, a Świerczkowa zaledwie 73 osoby/km2.[2][1] Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom XI, Województwo Krakowskie i Śląsk Cieszyński, Warszawa 1925, s. 34- 35.
[2] Z. Simche, Tarnów i je, s. go okolica, Tarnów 1930, s. 266.