14 maja
1928

Rozpoczęcie budowy elektrociepłowni

Fabryka z lotu ptaka, elektrociepłownia

Fabryka z lotu ptaka, budowa elektrociepłowni

„Osią układu objektów fabrycznych jest droga zakreślona prosto, bez zakrętów czy załamań na terenie fabrycznym. Budynki rozplanowano wdłuż tej drogi, po jednej sronie, liniowo, w kolejności tej samej, w jakiej następują po sobie poszczególne fazy produkcji. Linia drogi pomyślana była równocześnie, jako głównarteria fabryki, którą płyną z odziału do oddziału przerabiana gazy, oraz rozporowadza się prąd i wodę”[1]

– czytamy w okolicznościowym wydawnictwie o PFZA z 1930 roku.[1] Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, Kraków 1930, s. 39.