Oczyszczalnia ścieków ?

„Wszelkie zaburzenia w gospodarce wodno-ściekowej to nie tylko zatrucie rzek, ale również kłopoty Zakładów położonych w dolnym biegu Dunajca. Dlatego też w ciągu ostatnich kilku lat nie budowano instalacji bez obiektów oczyszczania ścieków. Nie rozwiązują one całkiem sprawy, ale zmniejszają znacznie dopływ szkodliwych substancji do Dunajca. Obecnie Zakłady dysponują kilkoma dużymi oczyszczalniami, a mianowicie: centralną oczyszczalnią ścieków zbierającą większość ścieków zakładowych oraz ścieki po oczyszczalniach lokalnych, biologiczną oczyszczalnię ścieków z instalacji cyjanowodoru i akrylonitrylu, grupową oczyszczalnię ścieków” [1]

 

[1] 60 lat z jaskółką, Tarnów 1987, s. 44.