Budowa drogi do Tarnowa przez Chyszów 1930

Budowa drogi do Tarnowa przez Chyszów ok. 1930

 

Dotkliwie odczuwano brak dogodnej, jak najkrótszej drogi dojazdowej z Tarnowa na plac budowy. W zasadzie jedyną drogą dojazdową do fabryki była droga powiatowa stanowiąca przedłużenie głównej szosy Tarnów–Kraków i nią kursowały autobusy miejskie. Istniała wprawdzie krótsza, ulica Chyszowska, biegnąca z Tarnowa przez wieś Chyszów, ale nie była w najlepszym stanie, a  jej bieg kończył się tuż przy rzece Biała, zaledwie kilkaset metrów od terenów fabrycznych.

26 maja 1927 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, podczas którego zdecydowano o przebudowie głównej drogi dojazdowej do fabryki, która otrzymałą imię Prezydenta Ignacego Mościckiego [1]. W listopadzie 1929 roku Rada Powiatu tarnowskiego wyasygnowała 5 tysięcy złotych na pokrycie kosztów projektu mostu na rzece Białej, w ciągu ulicy Mościckiego. W kierunku zachodnim do Wierzchosławic, zaplanowano budowę mostu na Dunajcu.[1] Protokół z nadzwyczajnego uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26.05.1927