20140509134937702_00000001W 1960 roku tarnowskie Azoty wyprodukowały m.in. 104 tys. ton amoniaku, 280 tys. ton nawozów w masie, 7812 ton chloru, 4252 ton kaprolaktamu, 7800 metanolu, 7841 formaliny.[1] W związku z rozbudową przedsiębiorstwa rosło zatrudnienie, które dochodziło do 7 tysięcy pracowników.[2][1] Historia Zakładów w zapisie kronikarskim, „TA” nr 1445, 01.10.1992, s. 4.
[2] W klimacie odnowy i rozbudowy, „TA” nr 1728, 11.03.1998, s. 4.