Zajęcia lekcyjne szkoły przyzakładowej odbywały się w fabrycznym warsztacie mechanicznym, a następnie w starym drewnianym budynku administracji fabryki (przy obecnej ul. E. Kwiatkowskiego).  Organizatorzy szkoły otrzymali pozwolenie na wykładanie jedynie przedmiotów zawodowych, zabroniono nauczać przedmiotów ogólnokształcących. Początkowo nauka odbywała się na wydziałach mechanicznym i elektrycznym, a od roku szkolnego 1941/1942 również na chemicznym. Uczniowie byli zatrudnieni w fabryce odbywając praktyki w warsztacie mechanicznym, elektrycznym oraz fabrycznym laboratorium