We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
W momencie uruchamiania pierwszej jednostki półspalania metanu, budowa drugiej była w końcowej fazie. Uruchomienie drugiej jednostki półspalania pozwoliło na rozruch przekazanych już wcześniej do rozruchu drugich linii instalacji wytwórni polichlorku winylu oraz akrylonitrylu... Czytaj więcej
1 wpisów w archiwum