20140509134743060_00000001

„Bez względu na zajmowane uprzednio stanowiska, członkowie pierwszej kadry, w liczbie kilkuset osób, pracowali przy oczyszczaniu i doprowadzaniu do stanu użyteczności zrujnowanych budynków, i fragmentów urządzeń, jako pomoc przy odbudowie zniszczonych mostów kolejowych na rzece Białej i Dunajcu, i w warsztatach mechanicznych, którym z tygodnia na tydzień zaczęło przybywać obrabiarek zdobywanych na wszystkie możliwe sposoby” [1][1] Rewindykacja urządzeń i odbudowa Zakładów Azotowych w Tarnowie, „Chemik” nr 11, rok 1957, s. 315