1964.04.26 007 UNIA TARNÓW - ZGRZEBLARKI_1024x640W 1950 roku klub „TS Mościce” przemianowano na Zakładowy Klub Sportowy „Unia” Mościce w związku z wstąpieniem klubu do Zrzeszenia Sportowego Związku Zawodowego „Chemik”. Po włączeniu w 1951 roku Mościc w granice administracyjne Tarnowa, klub po raz kolejny zmienił nazwę na „ZKS Unia Tarnów” i taka nazwę nosi do dziś.

Na fotografii kibice jeszcze na starej, drewnianej trybunie.