instalacja formaliny i tarnoformu

 

Wytwórnia Tarnoformu została w 2005 roku zmodernizowana i zintensyfikowana do zdolności produkcyjnej 14.100 ton na rok. Uruchomiono także drugi ciąg wytwarzania konstrukcyjnych tworzyw sztucznych na bazie Tarnamidu i Tarnoformu. Uruchomienie tej linii pozwoliło uniezależnić od siebie modyfikację obu tych tworzyw poprzez przeznaczenie jednej tylko do przetwórstwa Tarnamidu, a drugiej tylko Tarnoformu. Wpłynęło to korzystnie na jakość produkowanych tworzyw oraz na elastyczność produkcji i ograniczenie ilości odpadów.[1]

 

[1] Rok 2005 w Centrum Tworzyw Sztucznych, „Biuletyn Tarnowskie Azoty” nr 2026, 21.12.2005, s. 4, 9.