20140509134602701_00000001„Produkcja kwasu azotowego została rozbudowana przy czym nowa instalacja wybudowana została według najbardziej nowoczesnych projektów opartych na metodzie ciśnieniowej Dupont-Hobler”[1][1] 30 lat pracy dla rolnictwa Zakładów Azotowych w Tarnowie, Tarnów 1957, s. 41