5 października
1929

Uruchomienie elektrociepłowni fabrycznej

Elektrociepłownia PFZA5 października 1929 roku uruchomiono elektrownię fabryczną. Moc zainstalowana w turbogeneratorach elektrociepłowni wynosiła 30 MW, a moc zapotrzebowania przez instalacje fabryczne dochodziła do 17 MW. Część tej niewykorzystanej energii postanowiono przekazać na potrzeby przemysłu i potrzeby odbiorców indywidualnych na obszar Małopolski.

Fabryczna elektrownia odznaczała się najwyższymi w Polsce, liczącymi 114 metrów, czerwonymi kominami, o wewnętrznej średnicy wylotu 3,60 m. Ich wykonawcą było krakowskie Towarzystwo Schleyen i Spółka [1] Do połowy lat dziewięćdziesiątych kominy elektrowni PFZA stanowiły element krajobrazu Tarnowa. Znany pisarz Melchior Wańkowicz, który odwiedził Mościce w drugiej połowie lat trzydziestych porównał je do dwóch wieży mariackich jedna na drugiej.[2][1] Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, Kraków 1930, s. 22- 26.
[2] M. Wańkowicz, C.O.P. Ognisko siły – Centralny Okręg Przemysłowy, Warszawa 1938, s. 135