30 kwietnia
1959

Świadectwo dokonania udoskonalenia technicznego

003 ŚWIADECTWO min

Budowę instalacji elektrolizy rtęciowej rozpoczęto w 1954 roku, zaś zakończono w 1959 roku. Dokonano także intensyfikacji produkcji w starej elektrolizie Billitera z 2600 do 5200 ton na rok. Chlor otrzymany z elektrolizy był bazą surowcową do przerobu na kwas solny, podchloryn sodu używany w przemyśle włókienniczym i papierniczym, chlorobenzen, wapno chlorowane, oraz herbatox, chloran wapnia i chlorek wapnia przeznaczony do niszczenia chwastów na torach kolejowych.