5 maja
1927

Rozpoczęcie prac na placu budowy

Budowa fabryki

Budowa fabryki

Pierwsze prace na placu budowy rozpoczęto 5 maja 1927 roku. Głównym wykonawcą robót budowlanych była firma „Inż. Kiełbasiński i spółka” z Warszawy, a kierownictwo poszczególnych wydziałów w budowie objęli w większości inżynierowie wywodzący się z Politechniki Lwowskiej.