15 kwietnia
1928

Rozpoczęcie budowy ujęcia wody

Nowy most na rzece Białej

Nowy m0st na rzece Biała

W październiku 1928 roku, dzięki wsparciu władz miejskich, oddano do użytku pierwsze 5 tys. metrów wodociągu. Miękkość wód Dunajca okazała się dużym udogodnieniem, bowiem fabryka zaoszczędziła na kosztach, opracowując instalacje zmiękczające tylko tam, gdzie wymagania względem twardości wody wynosiły 0%. W celu zapewnienia stałego i żądanego dopływu wody do fabryki, poprowadzono głębokie ujęcie 1,5 m poniżej najniższego poziomu rzeki. Odprowadzenie wody z fabryki, jak i osiedla, skierowano kolektorami do basenów oczyszczających przed ujściem Białej do Dunajca. Kolektor odprowadzał wody chłodnicze oraz odpadowe z fabryki przez wał powodziowy do rzeki Białej. Jego całkowita długość wynosiła 2,3 tys. metrów. Przed ujściem do rzeki ścieki przechodziły przez stację oczyszczania i przepompowni ścieków.[1]


[1] Archwium Grupy Azoty S.A. , Opis techniczny budowli wymienionych w świadectwie pracy inż. W. Sokolnickiego z 04.07.1930.