Romuald Wowkonowicz

Romuald Wowkonowicz

Wowkonowicz Romuald ur. 1885, Trembowla ob. Ukraina – zm. 29. 10.1939 Lwów, inżynier chemik. Po ukończeniu Politechniki Lwowskiej w 1911 roku mianowany dyrektorem Gazowni Miejskiej w Tarnowie, następnie dyrektor przedsiębiorstwa gazowego „Polmin” , od 1918roku naczelny dyrektor przedsiębiorstw miejskich, a od 1924 roku dyrektor Elektrowni Miejskiej. Od 1929 roku dyrektor techniczny PFZA, po połączeniu fabryk w Mościcach i Chorzowie w Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych, od 1933 roku dyrektor techniczno-administracyjny fabryki w Mościcach. Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.[1]


[1] Encyklopedia Tarnowa, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Niedojadło, Tarnów 2010, s. 497-498