1964.03.08 028 DZIEŃ KOBIET_1024x642W 1955 roku, pod koniec realizacji Planu Sześcioletniego, tarnowskie Azoty produkowały rocznie między innymi ok. 66 tys. ton amoniaku, 206 tys. ton nawozów azotowych w masie, 2618 chloru, 2842 formaliny.[1][1] W klimacie odnowy i rozbudowy, „TA” nr 1728, 11.03.1998, s. 4.