15 maja
1934

Prezydent Mościcki honorowym obywatelem gminy

Uchwała Rady Gminy Mościce 1934

Uchwała Rady Gminy Mościce 1934

„Gmina Mościce wojewoóztwa krakowskiego zawdzięczająca swą nazwę, swój rozwój i swą jasną przyszłość Osobie Najdostojniejszego Pana Prezydenta Prof. Ignacego Mościckiego ośmiela się ofiarować Mu aktem tym godność swego Pierwszego Obywatela Honorowego jako wyraz największej wdzięczności za okazaną jej opiekę i w dowód podziwu dla Jego prac ku chwale nauki polskiej i dobru Rzeczypospolitej.

Jednomyślną tę uchwałę powzięła Rada gminna na uroczystem posiedzeniu dnia 15 maja 1934 r.”