20140603114158327_00000001Rodzaj legitymacji wydawanej przez zakłady pracownikom oraz członkom ich rodzin w czasie okupacji