16

W 2003 roku wdrożono w Tarnowie w skali przemysłowej zmodernizowany proces utleniania cykloheksanu. Zmodernizowana technologia otrzymała nazwę Cyclopol-bis.  Prace nad poprawą selektywności procesu Cyclopol rozpoczęto już na początku lat osiemdziesiątych. Pogłębiona znajomość procesu skłoniła Azoty oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej podjęcia się opracowania tzw. projektu celowego współfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych, a rozpoczętego w 1993 roku.  W wyniku wdrożenia zmodyfikowanego procesu Cyclopol znacznie obniżono koszty produkcji przez zmniejszenie zużycia surowca, poprawiono jakość produktu (wskutek czego zwiększyła się produkcja kaprolaktamu) oraz zmniejszono uciążliwości dla środowiska. Za zmodernizowany proces utleniania cykloheksanu w 2004 roku zespołowi Zakładów Azotowych oraz jego dwóm partnerom przyznano nagrodę I stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej[1], a w następnym roku III nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne.

 

[1] Cyclopol-bis – druga młodość procesu utleniania cykloheksanu, „Przemysł Chemiczny”, lipiec 2005, s. 495, Innowacja na skalę światową, „Biuletyn Tarnowskie Azoty” nr 1987, 23.06.2004, s. 7.