Święto pracy w Mościcach lata 30-te XX wieku, przygrywa orkiestra dętaFabryczna orkiestra dęta powstała w maju 1929 roku. Rekrutacja muzyków polegała na wybieraniu z tłumu bezrobotnych poszukujących pracy przy budowie fabryki, osób wykazujących talent muzyczny. Członkowie orkiestry mieli zapewnione zatrudnienie w fabryce, a nierzadko otrzymywali nawet służbowe mieszkania, zarezerwowane głównie dla pracowników umysłowych. Pierwszy oficjalny występ orkiestry, która początkowo liczyła 25 muzyków, nastąpił w dniu uroczystości otwarcia fabryki, 18 stycznia 1930 roku.