22 sierpnia
1945

Narodziny ZPA Kędzierzyn

Akt przekazania z 22 sierpnia 1945 roku napisany w języku rosyjskim.

Dnia 22 sierpnia 1945 roku  uroczyście przekazano ocalały majątek władzom polskim, z kolei 6 września ówczesny Minister Przemysłu podzielił nieruchomość na dwa przedsiębiorstwa, które nie podjęły produkcji. W październiku 1945 roku na Zjeździe Przemysłowym Ziem Odzyskanych, kadra techniczna wskazała potrzebę uruchomienia w Kędzierzynie fabryki nawozów azotowych – „Fabryki Urodzaju”.