20140509134706347_00000001Sztandarowy mościcki nawóz nitrofos zastąpiono z czasem, częściowo ze względów technologii wytwarzania, częściowo ze względów handlowych, saletrzakiem, nawozem również saletrzano-amonowym mieszanym jednak nie z mączką fosforytową, lecz wapniową. W latach pięćdziesiątych spośród nawozów produkowano: saletrę wapniową, saletrę amonową, saletrzak granulowany, siarczan amonu, dwufosfat nawozowy, a następnie dwufosfat paszowy o nazwie „Tarnofos”. Do produkcji saletry wapniowej oraz saletrzaku używano kamienia wapiennego.