29 stycznia
1945

Po nalotach alianckich

Ruiny Zakładów IG Farben fot. Archiwum ZAK