20140509134826437_00000001

W latach 1952-1953 wybudowano i uruchomiono instalację syntezy metanolu na bazie doświadczeń z istniejącej od 1934 roku w Laboratorium Badawczym instalacji półtechnicznej. Produkowany metanol stanowił surowiec dla produkcji formaliny i urotropiny na wybudowanych i uruchomionych w tym okresie nowych instalacjach. W 1953 roku rozpoczęto wytwarzanie w skali technicznej pierwszego produktu organicznego – formaliny o zdolnościach 4500 ton na rok.