20140425110542785_00000001W październiku 1940 roku założono w Krakowie niemiecką firmę „Werke des Generalgouvernements” (Zakłady Generalnego Gubernatorstwa), której kapitał był całkowicie w posiadaniu rządu okupacyjnego. Firma przejęła znajdujące się w Tarnowie i okolicy zakłady przemysłowe, w tym PFZA oraz Okręgowy Zakład Elektryczny.[1][1] A. Pietrzyk, Ziemia tarnowska w latach 1939-1945 [w:], Tarnów- dzieje…, s. 34-36.