17 stycznia
1955

Konstanty Laidler

 

Konstanty Laidler (1909-1969), obraz J. Tomasikiewicza

 

Wybitny inżynier chemik i organizator polskiego przemysłu chemicznego. W ZPA Kędzierzyn pracował w latach 1948-1955. Był Dyrektorem Działu Projektowania, Koordynacji i Inwestycji oraz pełnił obowiązki Dyrektora Naczelnego. Konstanty Laidler pracował także jako Dyrektor Techniczny i zastępca Dyrektora Naczelnego – Naczelny Inżynier Inwestycji. Nakreślił on wieloletni program produkcji i rozwoju ZPA – logicznie i technologicznie powiązanej struktury produkcji nawozowej i organicznej. Kierował budową, rozruchem i pierwszym okresem eksploatacji tego dużego kombinatu chemicznego. Klubowi SITPChem w Kędzierzynie nadano imię K. Laidlera (1981 r.). Biogram K. Laidlera zamieszczono w Słowniku Biograficznym Techników Polskich.