20140424120614485_00000001„Głos Tarnowskich Azotów” był pierwszą zakładową gazetą. Jego miejsce zajęła na krótko „Panorama Azotów”, która po 2 latach przestała się ukazywać. W 1963 roku ukazały się „Tarnowskie Azoty” początkowo dwutygodnik, w 1967 roku jako dekadówka, a od 1970 roku tygodnik.