Inicjator budowy fabryki - Prezydent RP Ignacy Mościcki

Prezydent RP Ignacy Mościcki – inicjator budowy fabryki w Mościcach

Ignacy Mościcki – ur. 01.12.1867 w Mierzanowie, zm. 02.10.1946 w Versoix pod Genewą. Polityk i chemik. Przez dwie kadencje, w latach 1926-1939 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent chemii na politechnice w Rydze. Dokonał wielu odkryć naukowych w dziedzinie elektrochemii i elektrofizyki. Był autorem ponad 60 prac naukowych i ponad 40 patentów polskich i zagranicznych. Po wyborze na Prezydenta RP użytkowanie prawa do swych patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu. Od 1920 do 1926 pracował na Politechnice Lwowskiej,  a w roku akademickim 1925/1926 był rektorem tej uczelni. Jako pierwszy zastosował metodę uzyskiwania z powietrza na skalę przemysłową azotu do produkcji kwasu azotowego. Technologię tę zastosowano w latach 30. XX wieku w tarnowskich Azotach (tzw. wieże Mościckiego). Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska (1922) został dyrektorem PFZA w Chorzowie. Inicjator budowy Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach (Zakłady Azotowe). Dzielnicę na jego cześć nazwano Mościcami. Prezydent Mościcki wielokrotnie wizytował Mościce i fabrykę, szczególnie w okresie jej budowy w latach 1927-1930. Do najważniejszych wizyt Ignacego Mościckiego należy zaliczyć jego udział w X Ogólnym Zjeździe Legionistów w Tarnowie, który odbył się w sierpniu 1931 roku. 17 września 1939 po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski został internowany przez Rumunów. W grudniu 1939 r. przeniósł się do Szwajcarii.[1]


[1] Encyklopedia Historii II Rzeczypospolitej, pod red. A. Garlickiego, Z.Landaua, W. Roszkowskiego, P.Staweckiego, J. Tomaszewskiego, Warszawa 1999, s. 241