Kwiatkowski

Eugeniusz Kwiatkowski

W lutym 1931 roku do Mościc przybył dotychczasowy minister przemysłu i handlu RP Eugeniusz Kwiatkowski by objąć stanowisko dyrektora fabryki.

Kwiatkowski Eugeniusz, ur. 30.XII.1888 w Krakowie. Inżynier chemik. Studia na wydziale chemii technicznej Politechniki Lwowskiej, a następnie w Monachium. W 1916 roku wstąpił do Legionów Polskich. Od 1923 dyrektor techniczny PFZA w Chorzowie. W latach 1926-1930 minister przemysłu i handlu. Inicjator powstania portu i miasta Gdynia i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dyrektor naczelny PFZA w Mościcach w latach 1931-1933, a następnie ZFZA w Mościcach i Chorzowie. (1933-1935) Od 1935 minister skarbu, autor planu rozbudowy polskich sił zbrojnych (1937-1943/44). Po klęsce wrześniowej znalazł się w Rumunii. W 1945 roku objął stanowisko szefa Delegatury Rządu do Spraw Wybrzeża. W latach 1947-1952 był posłem Sejmu Ustawodawczego W 1948 roku odwołany ze stanowiska Delegata Rządu osiadł w Krakowie Zmarł 22.VIII.1974.  Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.[1]

 


[1] Encyklopedia Historii II Rzeczypospolitej, pod red. A. Garlickiego, Z.Landaua, W. Roszkowskiego, P.Staweckiego, J. Tomaszewskiego, Warszawa 1999, s. 183.