7 listopada
1951

Pierwszy etap budowy fabryki 1949-1958

                                               

I Numer Gazetki Zakładowej

 

Pierwszy etap budowy i rozwoju Kędzierzyńskiej Fabryki Urodzaju przedstawia się następująco:

1949 r. – Powstanie Zakładów Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie

1950 r. – Uruchomienie I półtechnicznej instalacji Wosków Półtwardych

1951 r. – Uruchomienie półtechnicznej produkcji Dicyjanodiamidu i Melamin

1953 r. – Uruchomiono wytwórnię Octanu Butylu

1954 r. – Oddano do ruchu I ciąg nawozowy – wytwórnie Amoniaku i Kwasu Azotowego i Saletrzaku. Odbudowano Elektrociepłownię.

1955 r. – Uruchomiono produkcję Bezwodnika Ftalowego, Aminoplastów i Kwasów Tłuszczowych

1958 r. – Zbudowano II ciąg nawozowy – wytwórnie Mocznika, Stężonego Kwasu Azotowego i Saletry Amonowej, rusza produkcja Wosków Twardych