20140424125550683_00000001Na zdjęciu budynek główny ECII mieszczący 3 kotły TP-170 i 2 turbozespoły kondensacyjno-upustowe WPT-25-3 o mocy 25 MW każdy