EC II wjazd

Rosnące gwałtownie zapotrzebowanie energii elektrycznej i cieplnej zmusiło do rozwiązania problemu w sposób dla Zakładów najbardziej pewny i ekonomiczny. Istniejąca elektrociepłownia byłaby w stanie pokryć około 50% zapotrzebowania Zakładów na energię po pełnej ich rozbudowie. Rozważania na ten temat doprowadziły do decyzji budowy nowej elektrociepłowni położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów.”[1][1] 30 lat pracy dla rolnictwa Zakładów Azotowych w Tarnowie, Tarnów 1957, s. 49