EC turbiny„Niezależnie od potrzeb Zakładów nowa elektrociepłownia produkować będzie i dostarczać częściowo energię elektryczną do sieci ogólnopaństwowej. Ciepło odpadkowe zostanie przesłane za pośrednictwem gorącej wody przetłaczanej rurociągami – „magistralą parową” do celów ogrzewniczych w halach fabrycznych i mieszkaniach osiedli przyzakładowych” [1][1] 30 lat pracy dla rolnictwa Zakładów Azotowych w Tarnowie, Tarnów 1957, s. 50