20140618120929966_00000001

W 1946 roku niewielka grupa pracowników i ich rodzin wyjechała na turnusy do wydzierżawionego przez Azoty ośrodka w Szczawnicy.[1]

W 1956 roku zakupiono ośrodek wczasowy w Łomnicy koło Piwnicznej, z którego pracownicy Zakładów korzystali nie tylko w okresie wakacji letnich, ale i zimowych, zwłaszcza po wybudowaniu w 1964 roku w pobliskiej Suchej Dolinie wyciągu narciarskiego. W 1958 roku powstał ośrodek kempingowy w Krynicy, a w 1959 roku w Tabaszowej nad Jeziorem Rożnowskim.[2]


[1] AZAT, Kronika 1946
[2] Sami dla siebie, „TA” nr 557, 12.04.1975, s. 4-5.