12 maja
1986

Czwarty etap rozwoju przedsiębiorstwa

Wytwórnia gazu syntezowego fot. J. Kowalewski

IV DEKADA 1979-1988

1985 r. – Włączono do eksploatacji wytwórnię Klejów Mocznikowych II

1986 r. – Zbudowano nowoczesne wytwórnie Alkoholi OXO:

2-Etyloheksanolu, n-Butanolu i Izobutanolu oraz wytwórnię Gazu

Syntezowego i Wodoru, zainstalowano automatyczny system

monitorowania zanieczyszczeń atmosfery (BASKI)

1987 r. – Ruszyła (pierwsza w Polsce) produkcja Saletrzaku Magnezowego

Granulowanego Mechanicznie – Salmagu GM