PrzemChem1958;spec_Strona_3„Jako surowiec podstawowy w produkcji nawozów występuje obok koksu gaz ziemny w 50% całego zużycia. Produkcję gazu generatorowego zmodernizowano, wprowadzając automatyzację procesów zgazowania oraz unowocześniono metody odsiarczania.”[1][1] 30 lat pracy dla rolnictwa Zakładów Azotowych w Tarnowie, Tarnów 1957, s. 41