Panorama PFZA od strony południowo-wschodniejPotężne budynki fabryczne sprawiały wielkie wrażenie:

„Olbrzymie, jasne wnętrza o białych ścianach, pełne światła ze szklanych sklepień lub z okien bocznych, ciągnących się wzwyż przez parę lub kilka pięter”[1]

– pisał tygodnik „Praca” w artykule p.t. „Cud techniki w Mościcach”.

Ostatecznie wybudowano 53 budynki fabryczne o łącznej kubaturze przekraczającej 552 tys. m3. Budynkami o największej kubaturze były oddział syntezy amoniaku, 107 tys. m3, i budynek elektrowni, 80 tys. m3 [2].

 


[1] Cud techniki w Mościcach, „Praca” nr 6, 02.02. 1930, s.1
[2] Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, Kraków 1930, s. 22- 26