20140424125330165_00000001W sierpniu 1957 roku rozpoczęto rozruch technologiczny części cykloheksanonowej Wytwórni Kaprolaktamu. Już we wrześniu 1957 roku pierwsze tony kaprolaktamu przekazano do zakładów w Gorzowie Wielkopolskim.

Budowa i montaż instalacji kaprolaktamu trwały dość długo, bo aż do roku 1959 roku. Prace budowlane prowadzono przy niskim potencjale technicznym. Szereg prac wykonywano ręcznie, a transport odbywał się w znacznym stopniu zaprzęgami konnymi.