Budowa fabryki - część nawozowaNowa fabryka pod Tarnowem miała być przedsiębiorstwem pomocniczym dla przemysłu zbrojeniowego, którego rozbudowę zamierzano realizować w tzw. „trójkącie bezpieczeństwa” obejmującym widły Wisły, Dunajca i Sanu. Plan został zaakceptowany przez rząd RP 14 marca 1928 roku, a jego pełna realizacja nastąpiła dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych, w postaci wielkich inwestycji w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.