Budowa fabryki27 stycznia 1927 roku przedstawiciele Rady Miasta Tarnowa udali się na audiencję do Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W czasie rozmów wyrazili oni gotowość miasta do poniesienia wszelkich ofiar celem umożliwienia wybudowania fabryki.[1]

Rada Miejska pod przewodnictwem burmistrza Juliana Kryplewskiego zobowiązała się do usunięcia własnym kosztem (…) bez żadnego regresu do fabryki, wszelkich trudności, jakie by się wyłoniły (…) w związku z budową, a następnie prowadzeniem fabryki z powodu istniejących na tych terenach zakładów i przewodów wodociągowych względnie innych interesów Gminy miasta Tarnowa na tych terenach.

Na wszystkie przyjęte zobowiązania związane z budową fabryki, miejscy radni uchwalili zaciągnięcie pożyczki w wysokości miliona złotych.[2][1] Protokół z posiedzenia Rady Miasta Tarnowa z dnia 14.02.1927
[2] Protokół z posiedzenia Rady miasta Tarnowa z 14.02.1927