scan 3Od 1944 roku rozpoczął się okres demontażu fabryki, a produkcja została ograniczona do minimum. Świadczą o tym zachowane statystyki produkcji z kilku miesięcy. W czerwcu wyprodukowano 4,7 tys. ton saletry wapniowej, 4 tys. ton kwasu azotowego oraz 1,7 tys. ton saletrzaku, w lipcu zaledwie 61 ton amoniaku, 368 ton saletry wapniowej i 352 tony saletrzaku.[1]



[1] Archiwum Narodowe 0/Tarnów, ZAT 117, Betriebstatistiks  1944